Block
Studenten werken aan tafel samen met leerkracht
Block

Kenmerken van een darmaandoening

 • Studeren met een darmaandoening (ziekte van Crohn, colitis, e.a.): Typische klachten bij een ontstoken darmwand zijn buikpijn (vaak krampachtig), diarree, soms gepaard met bloed- of slijmverlies, en verminderde eetlust. Bij een chronische ontsteking (bijvoorbeeld ziekte van Crohn, colitis) kun je ook last hebben van gewichtsverlies en vermoeidheid. Andere mogelijke symptomen zijn misselijkheid, opgeblazen gevoel en valse ontlastingsdrang. Het lukt je hierdoor niet om fysiek onderwijs te volgen of stage te lopen. Dit kan van invloed zijn op je studie of stage.

Dit kom ik tegen

Belemmeringen bij studeren met een darmaandoening

Als student met chronische darmproblemen, kun je tegen verschillende belemmeringen aanlopen:

 • Concentratieproblemen. Je hebt moeite om je aandacht bij een taak te houden en bent snel afgeleid. Je wilt graag tips en begeleiding, zodat je lessen beter kunt volgen en opdrachten daadwerkelijk afmaakt.
 • Plannen en organiseren. Je weet niet goed waar je moet beginnen en vindt het moeilijk om te plannen. Je weet niet wanneer je wat moet doen en wilt hier graag hulp bij.
 • Moeite met communiceren. Misschien vind je het moeilijk om aan te geven hoe jouw ziekte je belemmert. Samenwerken in een groep kan voor jou dan ook extra lastig zijn.
 • Problemen bij stage/werk. Het kan zijn dat je, door je ziekte, niet of minder kunt stage lopen. Goede communicatie en afspraken zijn belangrijk om dit goed te laten verlopen.
 • Problemen bij toetsen/tentamens en opdrachten. Het lukt je niet altijd om te studeren voor je toetsen of tentamens. Mogelijk heb je meer tijd nodig om te leren, of spreiding van je tentamens en andere opdrachten.
 • Problemen bij aanwezigheidsplicht. Door de klachten die je hebt, kun je niet altijd aanwezig zijn. Afwezigheid kan ook voorkomen door doktersbezoek, ziekenhuisopnames en/of behandeling.
 • EnergietekortDoor je chronische ziekte heb je vaak minder energie. Dat kan gevolgen hebben voor het bijhouden van je studiewerk, voor het bijwonen van lessen/colleges en voor het maken van tentamens.
 • Angst of stress. Misschien vind je het eng om voor een groep te presenteren of krijg je stress van school of stage. Er zijn mogelijkheden die jou helpen om hier beter mee om te gaan.
 • Geldproblemen. Niet iedereen kan een bijbaantje hebben naast de studie. Het kan ook zijn dat je schulden hebt.
 • Problemen met vervoer. Met een darmaandoening kan aangepast vervoer en dicht bij school of stage parkeren belangrijk zijn.
 • Problemen bij bereikbaarheid/fysieke toegankelijkheid. Is je school niet toegankelijk ingericht? Dan is het belangrijk dat je op de hoogte bent van de mogelijke aanpassingen.

Gelukkig zijn er meer dan genoeg tools en oplossingen die jou kunnen helpen om je studie goed af te ronden. Klik hierboven op de belemmering die jij ervaart en waar jij hulp bij nodig hebt. Je leest er dan nog veel meer over en krijgt meer tips en handvatten. Staat jouw belemmering hierboven niet genoemd? Bekijk dan het overzicht van alle belemmeringen.

Welke voorzieningen, aanpassingen en regelingen zijn er specifiek voor mij?

Dit heb ik mogelijk nodig

Ondersteuning en voorzieningen bij studeren met een darmaandoening

Er zijn verschillende aanpassingen of voorzieningen beschikbaar die jou kunnen helpen tijdens je studie aan de hogeschool of universiteit. Zo zijn er landelijke regelingen, maar ook jouw onderwijsinstelling biedt extra ondersteuning.

 • Aangepast lesprogramma. Bespreek mogelijke aanpassingen met je studiebegeleider of studentendecaan. Misschien kun je vakken over een langere periode spreiden. Of kan de aanwezigheidsplicht voor sommige vakken versoepeld worden. Als het mogelijk is, volg dan colleges via video of vraag of het opgenomen kan worden.
 • Toetsvoorzieningen. Mogelijk helpt het je om extra tijd te krijgen voor toetsen of tentamens, om ze op de laptop te maken of om ze te spreiden. Je kunt ook de mogelijkheid bespreken om de toets in een andere vorm te maken, bijvoorbeeld een take home toets in plaats van een schriftelijke toets op locatie.
 • Extra tijd om studie af te ronden. Bespreek met je studiebegeleider wat jouw mogelijkheden zijn. Als je vertraging oploopt door bijzondere omstandigheden, kun je via de studentendecaan ook een verzoek indienen voor de Voorziening prestatiebeurs van DUO. Daarmee kun je langer studiefinanciering krijgen. Zie daarvoor het kopje ‘Financiële regelingen’.
 • Financiële regelingen. Er zijn verschillende financiële regelingen voor studenten die wegens hun beperking studievertraging oplopen of geen bijbaantje kunnen hebben. Klik op de link om te kijken waar je aanspraak op kunt maken.

Bekijk ook de andere voorzieningen die jou misschien kunnen helpen.

Bij wie kan ik terecht voor hulp op mijn onderwijsinstelling?

Tips

Vraag op tijd hulp

Antwoord

Elke student is anders en iedereen heeft een andere hulpbehoefte. Het is belangrijk om te onderzoeken wat voor jou werkt. Wees niet bang om op tijd hulp te vragen. Hulp vragen is juist heel sterk, want hiermee laat je zien dat je je studie graag succesvol af wilt ronden. Ga in gesprek met een studiebegeleider op jouw opleiding en vraag welke mogelijkheden er allemaal zijn. Schrijf voor jezelf alvast op waar jij behoefte aan hebt en welke hulp jij nodig denkt te hebben. Geef het zo snel mogelijk aan als je belemmeringen in het onderwijs ervaart door je ondersteuningsbehoefte. Samen kan er dan worden gekeken naar de invloed hiervan op regelingen als het bindend studieadvies (BSA) of de aanwezigheidsplicht.

Geef tijdig aan als je belemmeringen in het onderwijs ervaart

Antwoord

Als je vanwege je ondersteuningsbehoefte belemmeringen ervaart, dan kun je samen kijken naar de invloed hiervan op regelingen als het BSA of de aanwezigheidsplicht.

Organisaties

Via de Hulpwijzer vind je organisaties die expertise hebben op jouw ondersteuningsbehoefte. Bekijk de mogelijkheden van deze tool.