Block

Studietoeslag als je niet kan bijverdienen naast je studie

Als je door je functiebeperking of ondersteuningsbehoefte niet kan bijverdienen naast je studie, kun je een studietoeslag bij je gemeente aanvragen.

 

Studenten werken aan tafel samen met leerkracht
Block

Mogelijkheden voor studietoeslag

Kun je door je beperking of chronische ziekte niet naast je studie werken? Heb je geen recht op een Wajonguitkering? En ontvang je studiefinanciering? Dan kan je misschien studietoeslag krijgen. De studietoeslag krijg je van de gemeente en is er voor studenten die vanwege hun beperking niet kunnen werken naast hun studie.

Regelingen voor voorzieningen

Landelijke regeling

De studietoeslag is voor studenten die vanwege hun beperking niet kunnen bijverdienen. De studietoeslag vervangt bijverdiensten. Een voorwaarde is het ontvangen van studiefinanciering. De hoogte van de studietoeslag is afhankelijk van je leeftijd. Daarom verschilt de hoogte van de studietoeslag per leeftijdscategorie, net zoals bij het wettelijk minimumjeugdloon. Deze bedragen worden ieder halfjaar aangepast. Op de website van de Rijksoverheid lees je meer over de voorwaarden en de hoogte van de studietoeslag waar je mogelijk recht op hebt.  

Stagevergoeding én studietoeslag

Als je studietoeslag ontvangt én inkomsten uit je stage krijgt, dan behoud je deels het recht op studietoeslag. Op de website van de Rijksoverheid lees je hier meer over.

De studietoeslag wordt uitgekeerd door gemeenten. Gemeenten mogen een hoger bedrag dan het minimumbedrag per leeftijdscategorie uitkeren. De studietoeslag moet je aanvragen bij de gemeente waar jij woont en ingeschreven staat. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente waar jij woont.

Bekijk ook de andere voorzieningen, aanpassingen of regelingen die jou misschien kunnen helpen.

Tips

Heb ik recht op studietoeslag als ik Wajong heb?

Antwoord
  • Bekijk Informatiepunt Wajong van Ieder(In).
  • Als je aanspraak maakt op een Wajong-uitkering, geef dan je inkomsten door bij het UWV!

Prestatiebeurs en basisbeurs

Antwoord
  • Meer informatie over studiefinanciering als je studeert met een handicap of chronische ziekte vind je op de website van DUO.
Hoe kom ik in contact met andere studenten met een ondersteuningsvraag?