Block

Levenlanglerenkrediet

Wil je een opleiding volgen, maar heb je geen recht meer op reguliere studiefinanciering? Dan biedt het  levenlanglerenkrediet uitkomst. Met deze studiefinanciering voor volwassenen (onder 56 jaar) kun je tegen gunstige voorwaarden geld lenen bij de overheid. 

Studenten werken aan tafel samen met leerkracht
Block

Mogelijkheden voor levenlanglerenkrediet

Met het levenlanglerenkrediet kun je maximaal een bedrag lenen ter hoogte van het wettelijk collegegeld of lesgeld. Je kan dus nooit meer lenen dan je betaalt aan collegegeld of lesgeld.

Je kan het krediet krijgen voor de duur van een studie. Voor de meeste studies is dit 4 jaar. Voor een deeltijdopleiding is dit 5 jaar. 

Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen om recht te hebben op levenlanglerenkrediet. Zo volg je een erkende opleiding aan hbo, universiteit of een beroepsopleidende leerweg aan het mbo. En je bent jonger dan 56 jaar. Vanaf studiejaar 2024-2025 wordt de leeftijdsgrens verhoogd tot 57 jaar. Dit houdt verband met de stijging van de AOW-leeftijd.

Je moet de lening binnen 15 jaar terugbetalen, met rente. De hoogte van de aflossing is afhankelijk van de hoogte van de lening, de rente, jouw inkomen en dat van jouw eventuele partner. Wanneer je stopt met het levenlanglerenkrediet gaat de aflossing in op 1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar.

Je kan het levenlanglerenkrediet aanvragen bij DUO. 

Regelingen voor voorzieningen

Landelijke regeling

Alle voorwaarden voor het levenlanglerenkrediet staan op de website van DUO.

Bekijk ook de andere voorzieningen, aanpassingen of regelingen die jou misschien kunnen helpen.

Waar kan ik terecht voor hulp op mijn onderwijsinstelling?
Hoe kom ik in contact met andere studenten met een ondersteuningsvraag?