Block

Financiële mogelijkheden vanuit DUO bij studievertraging of studieschuld

Vanuit DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) zijn er verschillende financiële regelingen mogelijk als je door:

 • je functiebeperking studievertraging oploopt;
 • het niet behalen van je studie het studiegeld niet kunt terugbetalen.
Weergave van het traject van onderwijs en persoonlijke ontwikkeling, met verschillende uitdagingen en taken die men tegenkomt op weg naar het bereiken van het doel.
Block

Mogelijkheden bij studievertraging

Wanneer je studievertraging oploopt door je beperking en/of je moet hierdoor helemaal stoppen met je studie, of je kunt door het niet behalen van je studie het studiegeld niet terugbetalen, dan zijn er vanuit DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) financiële regelingen mogelijk via de Voorziening prestatiebeurs.

Regelingen voor voorzieningen

Voor elke financiële regeling geldt dat er strikte voorwaarden gelden om hier aanspraak op te maken. Vraag je school waar mogelijk om hulp en zorg dat je het tijdig meldt als je tegen problemen aanloopt. Een studieadviseur of studentendecaan kan je vaak doorverwijzen naar de persoon die financiële mogelijkheden kent binnen jouw school en kan soms helpen met de aanvraag hiervan. Bijvoorbeeld bij verwachte vertraging. Hierdoor voorkom je dat je te laat bent met het aanvragen van deze voorzieningen!

Landelijke regelingen

Studievertraging: vanuit DUO 

Wanneer je studievertraging oploopt door je beperking of je moet hierdoor zelfs helemaal stoppen met je studie, dan zijn er vanuit DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) financiële regelingen mogelijk via de Voorziening prestatiebeurs. Het aanvragen van de voorziening prestatiebeurs gaat via de decaan of studiebegeleider, zij beoordelen samen met DUO of een student aan de voorwaarden voldoet. Een voorbeeld hiervan is dat je bij DUO 1 jaar verlenging kan aanvragen van je prestatiebeurs. Daarnaast, als je onder het leenstelsel valt, kan ook (een deel van) je lening kwijtgescholden worden als je je diploma niet binnen 10 jaar behaalt als gevolg van de bijzondere omstandigheid. Opgesomd is er het volgende mogelijk vanuit DUO:

 • Verlenging van de prestatiebeurs
 • Verlenging van de diplomatermijn
 • Omzetting van de prestatiebeurs in een gift
 • Nieuwe aanspraak op studiefinanciering

Let op! Er zijn verschillende voorwaarden verbonden aan de beschreven financiële regelingen. DUO beoordeelt uiteindelijk of jij voldoet aan deze voorwaarden. Kijk voor alle mogelijkheden en uitleg hierover op de website van DUO.

Het is ook goed om te weten dat de aanvraag voor de Voorziening prestatiebeurs via je studentendecaan of studieadviseur loopt. Neem daarom eerst contact op met deze persoon van jouw onderwijsinstelling als je aanspraak wilt maken op de Voorziening prestatiebeurs.

 • Stoppen in je eerste studiejaar. Wanneer je studievertraging oploopt door je beperking en je moet hierdoor zelfs helemaal stoppen met je studie, dan zijn er vanuit DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) financiële regelingen mogelijk.

Studieschuld

De normale regeling met het niet terug kunnen betalen van studieschuld is dat het maandbedrag zou kunnen worden aangepast of een betaalpauze zou kunnen aangevraagd (een periode waarin er niet hoeft te worden betaald) of een kwijtschelding zou kunnen worden aangevraagd.

Met betrekking tot de studieschuld zou DUO de hele studieschuld of een deel hiervan kunnen kwijtschelden. Deze kwijtschelding kan worden aangevraagd in 3 situaties:

 1. De studieschuld kan niet binnen de afgesproken tijd worden terugbetaald. 
 2. Het persoon in kwestie overlijdt.
 3. Het persoon kan om medische redenen niet terugbetalen.

Kijk voor alle mogelijkheden en uitleg hierover op de website van DUO.

Regelingen van onderwijsinstellingen

Profileringsfonds

Vanuit het Profileringsfonds kun je een vergoeding van je onderwijsinstelling krijgen als je met een goede reden vertraging oploopt. Bijvoorbeeld omdat je ziek bent, zwanger bent geworden of een beperking hebt. Om dit te kunnen ontvangen moet je in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je hebt collegegeld betaald voor je opleiding
 • Je ontvangt studiefinanciering
 • Je loopt studievertraging op door bijzondere omstandigheden, zoals een handicap of (chronische) ziekte, of vanwege een zwangerschap en bevalling

Ieder bestuur van een onderwijsinstelling moet een voorziening treffen voor financiële ondersteuning waar studenten een beroep op kunnen doen. Deze financiële ondersteuning kunnen studenten krijgen wanneer er zich bijzondere omstandigheden voordoen. Als je als student wegens bijzondere omstandigheden niet binnen de nominale studieduur kunt afstuderen, kun je mogelijk een beroep doen op dit fonds. 

Vraag je onderwijsinstelling waar mogelijk om hulp en zorg dat je het tijdig meldt als je tegen problemen aanloopt. Een studieadviseur of studentendecaan kan je vaak doorverwijzen naar de persoon die financiële mogelijkheden kent binnen jouw school en kan soms helpen met de aanvraag hiervan. Bijvoorbeeld bij verwachte studievertraging. Hierdoor voorkom je dat je te laat bent met het aanvragen van deze voorzieningen!

Bekijk ook de andere voorzieningen, aanpassingen of regelingen die jou misschien kunnen helpen.

Waar kan ik terecht voor hulp op mijn onderwijsinstelling?

Tips

Wat moet ik doen bij studievertraging?

Antwoord

Loop je studievertraging op of verwacht je dit te gaan oplopen? Dan is het goed om dit zo snel mogelijk door te geven aan je studentendecaan of studieadviseur. Zij kunnen dan met jou bespreken wat er gebeurt als je studievertraging oploopt en kunnen je helpen met een aanvraag voor de Voorziening prestatiebeurs van DUO.

Wat zijn de voorwaarden van een financiële regeling?

Antwoord

Voor elke regeling geldt dat er strikte voorwaarden gelden om hier aanspraak op te maken. Check dus van elke financiële regeling de originele bron en vraag je onderwijsinstelling waar mogelijk om hulp!

Hoe kom ik in contact met andere studenten met een ondersteuningsvraag?
Hulp bij inzicht in je financiële mogelijkheden?