Block
Studenten werken aan tafel samen met leerkracht
Block

Ontdek jouw behoefteprofiel!

Vind de juiste ondersteuning voor jouw studieloopbaan

Als student wil je graag op de hoogte zijn van alle mogelijkheden voor extra begeleiding en/of voorzieningen tijdens jouw studieloopbaan, vooral als je een ondersteuningsvraag hebt. Het is belangrijk om te beseffen dat niet elke student hetzelfde is. Je kunt bijvoorbeeld open of gesloten zijn over jouw eigen situatie en passief of assertief zijn in het aanvragen van benodigde voorzieningen. Gelukkig zijn er manieren om ervoor te zorgen dat jij de benodigde informatie ontvangt. Zo kan de beschrijving van vijf behoefteprofielen je helpen bij het vinden van de juiste ondersteuning. Deze profielen zijn het resultaat van het onderzoek dat is uitgevoerd door Perspective binnen het programma Mens Centraal.

Herken jij je in één van de vijf behoefteprofielen?

De regelaar

 • Dit vind ik belangrijk:
  Gelijk niveau | vertrouwd worden | maatwerk | openheid 
   
 • Dit ben ik: 
  Ik ben proactief, zelfstandig en assertief. Vertel wat nodig is en wil de regie houden. Ik ga uit van wat wel kan en wil mijn talenten benutten. Ben open over mijn beperking/situatie. Weet waar ik recht op heb en maak hier gebruik van. Ken belangenorganisaties en werk aan een solide netwerk van personen en organisaties waar ik op terug kan vallen. Heb behoefte aan erkenning en zie graag dat overheid en onderwijsinstellingen het waardevol vinden dat mijn talent optimaal wordt gebruikt. Ik ga uit van mijn kracht, houd niet van betutteling en geef niet snel op. Ik heb behoefte aan uitgebreide en volledig toegankelijke informatie. Wil gelijkwaardig met een open houding behandeld worden en volledige medewerking krijgen en maatwerk waar nodig.
   
 • Dit heb ik nodig qua ondersteuning:
  Sparringpartner.

De ordenaar

 • Dit vind ik belangrijk:
  Duidelijkheid | efficiëntie | templates | voorspelbaarheid
   
 • Dit ben ik:
  Ik wil het zelf uitzoeken, geen fouten maken maar blokkeer om verschillende redenen snel. Heb stimulans nodig om gehele proces te doorlopen en actief te worden op- en aangespoord als ik afhaak. Ik word snel onzeker. Ik raadpleeg soms een coach die mij motiveert. Ik wil op voorhand zien hoe en met welke voorzieningen ik geholpen kan worden met houvast en wat daarbij de voorwaarden zijn. Verwarrend vind ik de verschillende systemen en benamingen en wil dit doorgronden, wat niet kan. Ik heb behoefte aan online stappenplannen en formulieren en wil helder en gestructureerd benaderd worden. Ik heb een hekel aan begeleiding met willekeur en toeval rondom toezeggingen van voorzieningen. Wil een efficiënt proces met snel resultaat, grip ervaren met duidelijkheid in: te doorlopen stappen, benodigde gegevens, betrokken partijen en hoe lang het duurt.
   
 • Dit heb ik nodig qua ondersteuning:
  Instructeur.

De afschermer

 • Dit vind ik belangrijk: 
  Privacy | vertrouwelijkheid | garanties | zorgvuldigheid
   
 • Dit ben ik: 
  Ik weeg altijd af of en wat ik deel met anderen. Wil mijn kans op toelating niet verkleinen met aanvinken ‘functiebeperking’ bij mijn studieaanvraag. Toezeggingen als ‘strikt’ vertrouwelijk en ‘nooit’ van invloed op de toelating kan voor mij niet genoeg worden benadrukt. Ik wil de regie houden op wat in het dossier over mijn situatie wordt opgenomen en wie hier inzage in heeft. Ik wacht hiermee totdat ik ben begonnen aan de opleiding. Heb een heldere toekomstvisie waar veel voor moet wijken. De studie wordt bewust gekozen en ik denk al na over waar ik wil werken. Ik ben bereid de uiterste consequentie te nemen als ik een beslissing neem. Ik neem zelfregie en beschermen mijn privacy. Ik wil geen label en geen scheve ogen van medestudenten dat ik voordeel geniet met extra voorzieningen/regelingen. Ik laat niet toe dat mijn beperking/situatie mij in de weg staat. Ik kan open en spontaan overkomen, maar ben vaak behoedzaam en houd goed in de gaten welke kant van mijzelf getoond wordt. Niets wordt aan het toeval overgelaten en risico’s worden zoveel mogelijk uitgesloten. Ik raak geblokkeerd bij wollig taalgebruik en als ik niet voor vol word aangezien. 
   
 • Dit heb ik nodig qua ondersteuning:
  Autoriteit.

De afwachter

 • Dit vind ik belangrijk:
  Empathie | begrip | geduld | steun | stimulatie
   
 • Dit ben ik:
  Ik trek niet snel aan de bel, ben terughoudend en slechts weinigen weten waarmee ik te kampen heb. Ik ben vaak perfectionistisch, ambitieus, veeleisend naar mijzelf en gewend om zaken zelf op te lossen, of mij dit nou lukt of niet. Ik ben lastig te bereiken en reageer in eerste instantie vaak ontkennend bij vragen of er iets aan de hand is. Ik weet relatief weinig van voorzieningen en of ik hiervoor in aanmerking kom. Ik herken me niet in beschrijvingen, bijvoorbeeld bij mantelzorg of depressies onder de noemer ‘(functie)beperking. Ik ben ook niet proactief aangaande het uitzoeken van de mogelijkheden. Mijn verwachtingen van de toegevoegde waarde hiervan zijn laag. Ik cijfer me snel weg en geef me niet snel bloot. Ik vraag weinig om hulp, ook als deze wel nodig is. Als ik me niet begrepen voel, stel ik me nog terughoudender op. Voorzieningen (ook van DUO en gemeenten) zouden herhalend aangereikt kunnen worden. Bij beperkingen/situaties zonder officiële diagnose en die niet goed zichtbaar zijn, word ik vaak niet goed begeleid door opleidingen. Ik waardeer het wanneer vanuit de opleiding persoonlijk contact wordt gezocht wanneer ik vaak afwezig ben of mijn opdrachten niet tijdig inlever. Ik gedij het beste bij persoonlijk contact en een laagdrempelige benadering met een luisterend oor, inlevingsvermogen en begrip. 
   
 • Dit heb ik nodig qua ondersteuning:
  Begeleider.

De ontvanger

 • Dit vind ik belangrijk:
  Uit handen nemen | hulp | begeleiding | monitoring 
   
 • Dit ben ik: 
  Ik toon weinig initiatief, ben niet zo zelfredzaam en kan de situatie niet goed overzien. Ik laat het graag aan anderen over omdat ik het niet gewend ben of niet weet waar te beginnen. Ik lees me niet in en ga niet zoeken op het internet. Ik ben open over mijn beperking/situatie en zie het als onlosmakelijk onderdeel van wie ik ben en schaam me hier niet voor. Hierdoor word ik beter begrepen en voorkomt het misvattingen. Ik ben al enige tijd gediagnostiseerd en heb veel baat bij mijn diagnose. Voor mij voelt dit als een opluchting. Soms bagatelliseer ik mijn situatie, ik zeg bijv. dat ik er steeds minder last van heb of dat ik er grotendeels overheen ben gegroeid. Ik maak al langer gebruik van voorzieningen waardoor ik lang niet altijd overzie hoe het leven zou zijn zonder deze voorzieningen. Ik ga ervan uit dat voorzieningen er ook zijn op vervolgopleidingen, als dit niet het geval is, zie ik wel waar het schip strandt. Soms heb ik het gevoel dat ik na het voortgezet onderwijs aan mijn lot wordt overgelaten. Wanneer de opleiding niet zoveel weet van mijn problematiek val ik in een gat en word over het hoofd gezien. De grootste behoefte van mij is dat anderen mij (intensief) helpen bij het opstarten van voorzieningen en mij actief blijven begeleiden tijdens de studie.
   
 • Dit heb ik nodig qua ondersteuning:
  Doener.
Ga op zoek naar de verschillende mogelijkheden van ondersteuning binnen jouw onderwijsinstelling