Block

Bindend studieadvies

Een bindend studieadvies gaat over jouw studievoortgang. 

Studenten werken aan tafel samen met leerkracht
Block

Mogelijkheden van een bindend studieadvies

Aan het einde van het eerste jaar van je meerjarige hbo- of wo-opleiding krijg je een studieadvies van je onderwijsinstelling. Je krijgt dan het advies om door te gaan (positief) of te stoppen (negatief) met je opleiding. De onderwijsinstelling kan zelf bepalen of dit advies bindend is. Verreweg de meeste onderwijsinstellingen hanteren inmiddels een bindend studieadvies (BSA). Een bindend studieadvies is niet vrijblijvend: bij een negatief advies moet de student de opleiding verlaten. 

De onderwijsinstelling moet bij het afgeven van een BSA rekening houden met de persoonlijke omstandigheden van de student (waaronder een functiebeperking). Om een uitzondering te krijgen op de BSA, is het belangrijk om jouw ondersteuningsbehoefte meteen te melden bij je studiebegeleider zodra je belemmeringen ervaart. Achteraf, bijvoorbeeld bij een negatief studieadvies, is het moeilijker om uitzonderingen te maken.

Het bindend studieadvies (BSA) is alleen van toepassing op bekostigde universiteiten en hogescholen. Deze verplichting geldt niet voor niet-bekostigde instellingen voor hoger onderwijs.

Regelingen voor voorzieningen

Landelijke regeling

Binnen de ‘Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW)’ heeft het bindend studieadvies (BSA) een vaste plaats gekregen. Iedere student die een opleiding volgt aan de hogeschool of universiteit krijgt aan het einde van het eerste studiejaar een studieadvies. De onderwijsinstelling kan zelf bepalen of dit advies bindend is. Op de website van de Rijksoverheid vind je meer informatie over het bindend studieadvies (BSA). Kijk ook op de website van de Universiteiten van Nederland voor up-to-date informatie over het bindend studieadvies. 

Aanpassing normering BSA

Onderwijsminister Dijkgraaf wil het maximum van de te behalen 60 studiepunten, het eerste studiejaar halveren naar 30. Dijkgraaf wil hiermee zorgen voor een betere balans tussen studievoortgang en welzijn en studenten meer tijd te geven om te wennen aan studeren. Dijkgraaf wil het wetsvoorstel volgend voorjaar naar de Tweede Kamer sturen. Zo kan de nieuwe BSA-norm al in studiejaar 2025-2026 van kracht zijn. (update 9 mei 2023)

Regeling bij onderwijsinstellingen

Een opleiding mag alleen een negatief bindend studieadvies (BSA) geven als je niet voldoende studievoortgang hebt. Je onderwijsinstelling moet rekening houden met je persoonlijke omstandigheden (ondersteuningsbehoefte of functiebeperking). Ook moeten ze je extra voorzieningen hebben geboden. Voordat een BSA mag worden gegeven, moet de hogeschool of universiteit met een aantal zaken rekening houden. Allereerst moet je voldoende studiebegeleiding krijgen van de studentendecaan. Als je studie niet goed loopt, moet je na het 1e semester een waarschuwing krijgen. Ook is een onderwijsinstelling dus verplicht om te kijken naar je persoonlijke omstandigheden, zoals je functiebeperking. Als je ontevreden bent over de begeleiding van je studie of over het BSA, dan mag je een klacht indienen bij je onderwijsinstelling. Vraag hiervoor naar het studentenstatuut. Daarin staat beschreven wat je moet doen als je bezwaar wilt maken tegen een BSA. Verdere regels die gelden bij een BSA kun je vinden in de onderwijs- en examenregeling (OER) van je opleiding.

De opleiding geeft een negatief advies als ze verwachten dat je geen diploma gaat halen, gezien jouw studieresultaten en wat je aan het eind van je opleiding moet kunnen. Dat je langer over je opleiding doet, of extra ondersteuning nodig hebt, is geen reden om een negatief advies te geven. Jouw functiebeperking of ondersteuningsvraag is dus geen reden om een negatief BSA te krijgen. Heb je hierover nog vragen? Informeer dan bij je opleiding.

Bekijk ook de andere voorzieningen, aanpassingen of regelingen die jou misschien kunnen helpen.

Waar kan ik terecht voor hulp op mijn onderwijsinstelling?

Tips voor bindend studieadvies

Waar vind ik nog meer informatie over bindend studieadvies?

Antwoord

Websites van hogescholen en universiteiten hebben vaak een aparte pagina met informatie over het bindend studieadvies. Zoek hiernaar op de website van jouw onderwijsinstelling.

Geef voor de start van je studie al informatie over je ondersteuningsvraag

Antwoord

Zo kun je samen met de opleiding afspraken maken over hoe jij zo goed mogelijk kunt studeren.

Geef het aan bij je onderwijsinstelling als je belemmeringen in het onderwijs ervaart

Antwoord
  • Als je vanwege je ondersteuningsbehoefte belemmeringen ervaart, dan kun je samen kijken naar de invloed hiervan op regelingen als het BSA of de aanwezigheidsplicht.
  • Het is belangrijk dat je informatie deelt, ook als er dingen veranderen. Zo kunnen jullie samen blijven bespreken hoe jij zo goed mogelijk kunt studeren. Je opleiding krijgt zo ook de kans om jou te (blijven) helpen.

Blijf informatie delen over je functiebeperking/ondersteuningsvraag met je begeleider.

Antwoord

Het is belangrijk dat je informatie deelt, ook als er dingen veranderen. Zo kunnen jullie samen blijven bespreken hoe jij zo goed mogelijk kunt studeren. Je opleiding krijgt zo ook de kans om jou te (blijven) helpen.

Hoe kom ik in contact met andere studenten met een ondersteuningsvraag?