Kenmerken van spraak- of taalproblemen

Bij een spraakstoornis is er een probleem in de productie van de gesproken taal. Voorbeelden daarvan zijn stotteren, dysarthrie, verbale ontwikkelingsdyspraxie, verbale apraxie, stemstoornissen. Bij een taalstoornis treedt er een probleem op in het verwerven van of inzicht hebben in het hanteren van grammaticale en communicatieve regels. De stoornis kan betrekking hebben op zowel het taalbegrip (receptieve taalstoornis) als de taalproductie (expressieve taalstoornis), of beide domeinen tegelijkertijd. Voorbeelden van taalstoornissen zijn een taalontwikkelingsstoornis, afasie, dysfasie. Voor studenten met een spraak- of taalstoornis kunnen  practica of werkgroepen, presentaties, mondelinge tentamens of stage lopen lastig zijn.

Dit kom ik tegen

Belemmeringen bij studeren met spraak- of taalproblemen

  • Problemen met het volgen van onderwijs. Je kunt moeite hebben met het maken van goede collegeaantekeningen. Ook het voorbereiden van colleges kan een belemmering zijn, omdat je teksten vaker moet lezen dan andere studenten voordat je begrijpt wat er staat.
  • Problemen bij toetsen/tentamens en opdrachten. Het maken van toetsen of tentamens kan lastig voor je zijn, bijvoorbeeld als het een toets of tentamen is waar veel leeswerk bij zit of mondelinge tentamens. Je kunt aanpassingen nodig hebben, zodat je de toets kunt maken op een manier die bij jou past.
  • Angst of stress. Doordat studeren jou veel tijd kost, kom je onder tijdsdruk te staan. Dit kan spanning en stress opleveren. Misschien loop je op je tenen, waardoor het zou kunnen dat je last krijgt van faalangst en/of tentamenvrees.
  • Sociale vaardigheden. Het kan door jouw spraak- of taalproblemen lastig te zijn om te communiceren met medestudenten en docenten, of om te communiceren in grote groepen en/of drukke ruimte.
  • Energietekort. Communiceren kost jou veel moeite en energie. Het kan ook zijn dat je veel tijd moet steken in het studeren, omdat (begrijpend) lezen lastig is of omdat je moeite hebt met schrijven.

Gelukkig zijn er meer dan genoeg tools en oplossingen die jou kunnen helpen om je studie goed af te ronden. Klik hierboven op de belemmering die jij ervaart en waar jij hulp bij nodig hebt. Je leest er dan nog veel meer over en krijgt meer tips en handvaten. Staat jouw belemmering hierboven niet genoemd? Bekijk dan het overzicht van alle belemmeringen

Welke voorzieningen, aanpassingen en regelingen zijn er specifiek voor mij?

Dit heb ik mogelijk nodig

Er zijn verschillende aanpassingen of voorzieningen beschikbaar die jou kunnen helpen tijdens je studie. Zo zijn er landelijke regelingen, maar ook jouw onderwijsinstelling biedt extra ondersteuning.

Als student met een spraak- of taalprobleem heb je mogelijk het volgende nodig:

  • Begeleiding en advies. Sommige onderwijsinstellingen hebben een buddysysteem. Een buddy is (meestal) een ouderejaarsstudent. Zij kunnen je helpen met bijvoorbeeld het maken van een studieplanning, of met studievaardigheden. Ook kan je aan je studiebegeleider vragen of hij/zij jou kan helpen met jouw studie.
  • Hulpmiddelen bij het volgen van onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan een laptop, spraak- en voorleessoftware. Er zijn ook voorzieningen voor aangepast toetsen, zoals extra tijd of vergrotingen van een toets of tentamen of een andere vorm voor een toets. 
  • Studiemateriaal. Misschien heb je ondersteuning nodig bij toegankelijk studie- en lesmateriaal.

Bekijk ook de andere voorzieningen die jou misschien kunnen helpen.

Bij wie kan ik terecht voor hulp op mijn onderwijsinstelling?

Tips voor studeren met spraak- en taalproblemen

Vraag op tijd om hulp

Antwoord

Elke student is anders en iedereen heeft een andere hulpbehoefte. Het is belangrijk om te onderzoeken wat voor jou werkt. Wees niet bang om op tijd hulp te vragen. Hulp vragen is juist heel sterk, want hiermee laat je zien dat je je studie graag succesvol af wilt ronden. Ga in gesprek met een studiebegeleider van jouw studie en vraag welke mogelijkheden er allemaal zijn. Schrijf voor jezelf alvast op waar jij behoefte aan hebt en welke hulp jij nodig denkt te hebben. Geef het zo snel mogelijk aan als je belemmeringen in het onderwijs ervaart door je ondersteuningsbehoefte. Samen kan er dan worden gekeken naar de invloed hiervan op regelingen als het bindend studieadvies (BSA) of de aanwezigheidsplicht.

Innformeer je medestudenten en docenten

Antwoord

Niet alle medestudenten en docenten zullen weten hoe je met spraak- of taalproblemen om kunt gaan en hoe je kunt communiceren. Het kan je helpen om ze te informeren over jouw situatie.