Mogelijkheden voor studietoeslag

Heb je geen recht op een Wajonguitkering, wil je studeren en kun je door je beperking naast je studie niet werken? Dan kan je misschien een individuele studietoeslag krijgen. Dit is onderdeel van de Participatiewet. De individuele studietoeslag vraag je aan bij de gemeente waar jij woont en ingeschreven staat. De hoogte van de studietoeslag is per gemeente verschillend. Naar verwachting wordt het normbedrag in 2021/2022 aangepast. Het normbedrag wordt dan €300 per maand en zal in alle gemeenten gelijk zijn.

Regelingen voor voorzieningen

Landelijke regeling

De studietoeslag is bedoeld als aanvulling op de studiefinanciering, omdat een bijbaantje hebben voor studenten met een medische beperking lastig is. Ook studeren zij vaak langer en maken zij extra kosten. Bijvoorbeeld voor een laptop met een spraakfunctie of een aangepaste studentenwoning. Het verschilt per gemeente voor hoeveel maanden tegelijk je de studietoeslag aan kunt vragen.

Voor elke financiële regeling geldt dat er strikte voorwaarden gelden om hier aanspraak op te maken. Check dus van elke financiële regeling de originele bron en vraag je onderwijsinstelling, bijvoorbeeld bij je studiebegeleider, waar mogelijk om hulp!

Bekijk ook de andere voorzieningen, aanpassingen of regelingen die jou misschien kunnen helpen.

Waar kan ik terecht voor hulp op mijn onderwijsinstelling?

Tips voor financiële regelingen

Heb ik recht op studietoeslag als ik Wajong heb?

Antwoord

Je krijgt geen studietoeslag als je al Wajong hebt.

Prestatiebeurs en basisbeurs

Antwoord
  • Kun je geen diploma halen binnen 10 jaar na het begin van je opleiding? En is dit het gevolg van je handicap of ziekte? Dan kun je de prestatiebeurs laten omzetten in een gift. Je hoeft de aanvullende beurs en het reisproduct dan niet terug te betalen.
  • Meer informatie over studiefinanciering als je studeert met een handicap of chronische ziekte vind je op de website van de Rijksoverheid.
Hoe kom ik in contact met andere studenten met een ondersteuningsvraag?