Block

Financiële mogelijkheid voor alleenstaande ouder

Soms heb je recht op de eenoudertoeslag van DUO als je als student en alleenstaande ouder je kind moet verzorgen.

Studenten werken aan tafel samen met leerkracht
Block

Mogelijkheid voor eenoudertoeslag

Als je naast je studie alleen (zonder partner) een kind verzorgt, kun je extra geld krijgen vanuit DUO. Een belangrijke voorwaarde is dat je kinderbijslag voor het kind krijgt.

Regelingen voor voorzieningen

Landelijke regelingen

Je kunt extra geld krijgen als je naast je studie een kind verzorgt: de eenoudertoeslag. Je krijgt de toeslag als je geen partner hebt en een kind verzorgt dat jonger is dan 18 jaar. Het kan je eigen kind zijn, maar dat hoeft niet. Voorwaarde is dat je de kinderbijslag voor het kind krijgt. Of het kind moet op jouw adres staan ingeschreven bij de gemeente. Ga voor meer informatie naar de website van DUO.

Vraag je onderwijsinstelling waar mogelijk om hulp en zorg dat je het tijdig meldt als je tegen problemen aanloopt. Een studieadviseur of studentendecaan kan je vaak doorverwijzen naar de persoon die financiële mogelijkheden kent binnen jouw school en kan soms helpen met de aanvraag hiervan. Bijvoorbeeld bij verwachte studievertraging. Hierdoor voorkom je dat je te laat bent met het aanvragen van deze voorzieningen!

Bekijk ook de andere voorzieningen, aanpassingen of regelingen die jou misschien kunnen helpen.

Waar kan ik terecht voor hulp op mijn onderwijsinstelling?

Tips voor financiële mogelijkheden

Wat moet ik doen bij studievertraging?

Antwoord

Loop je studievertraging op of verwacht je dit te gaan oplopen? Dan is het goed om dit zo snel mogelijk door te geven aan je studentendecaan of studieadviseur. Zij kunnen dan met jou bespreken wat er gebeurt als je studievertraging oploopt.

Wat zijn de voorwaarden van een financiële regeling?

Antwoord

Voor elke regeling geldt dat er strikte voorwaarden gelden om hier aanspraak op te maken. Check dus van elke financiële regeling de originele bron en vraag je onderwijsinstelling waar mogelijk om hulp!

Hoe kom ik in contact met andere studenten met een ondersteuningsvraag?