Block

Aangepast toetsen

Op het gebied van toetsen en tentamens zijn er vaak aanpassingen mogelijk.

Block

Mogelijkheden voor het maken van aangepaste toetsen

Soms kun je extra tijd krijgen voor je tentamen of andere opdracht. Bijvoorbeeld als je dyslectisch bent. Deze extra tijd vormt dan een hulpmiddelen. Er zijn ook andere hulpmiddelen mogelijk; zoals voorleessoftware, de aanwezigheid van een begeleider, of het afleggen van het tentamen of de toets in delen. De examencommissie van jouw faculteit bepaalt of je van een aanpassing gebruik kunt maken. Vraag op jouw onderwijsinstelling (studiebegeleiders, coördinatoren, decanen, steunpunten) naar de mogelijkheden op het gebied van aangepast toetsen en probeer duidelijk uit te leggen wat jij nodig hebt!

Regelingen

Landelijke regelingen

Voorzieningen

Landelijk zijn er regelingen die jou wellicht financieel kunnen helpen bij de aanschaf van voorzieningen die je nodig hebt om goed te kunnen studeren of om tentamens te maken. In sommige gevallen kun je hulpmiddelen bij het UWV aanvragen of hiervoor een vergoeding aanvragen of hiervoor een vergoeding ontvangen. Bij voorzieningen kun je denken aan een schrijf- of gebarentolk, computervoorzieningen of een aangepaste stoel. Let op! Koop de hulpmiddelen niet zomaar zelf zonder het contact met UWV, dan loop je namelijk het risico dat vergoeding achteraf niet mogelijk is!

Aangepaste toetsen

Een hogeschool is verplicht om aanpassingen te maken voor studenten met een beperking. In de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) staat dat aan studenten met een functiebeperking  redelijke aanpassingen moeten worden geboden (artikel 2 en 4). Bij beoordeling van de accreditatie van een opleiding in het hoger onderwijs wordt de toegankelijkheid voor studenten met een functiebeperking als aspect meegenomen (WHW, artikel 5.12 en artikel 5.23 lid 3d). Ook in het VN-verdrag Handicap, die in 2016 in Nederland in werking is getreden, staat dat alle onderdelen van het onderwijssysteem toegankelijk moeten zijn voor studenten met een ondersteuningsvraag. Dit geldt dus ook voor toetsen en examens (VN-comité handicap, CRPD/C/GC/4, §22). 

Definitie beperking

Wat allemaal onder de term ‘functiebeperking’ valt komt niet duidelijk naar voren in de wetgeving. Het VN-verdrag omschrijft personen met een handicap als ‘personen met langdurige fysieke, mentale, intellectuele of zintuiglijke beperkingen’. In de Wgbh/cz staat dat handicaps en chronische ziektes fysiek, verstandelijk of psychisch van aard kunnen zijn. Het College voor de Rechten van de Mens zegt ‘alle langdurige lichamelijke, verstandelijke en psychische beperkingen die personen kunnen beletten volledig, effectief en op voet van gelijkheid met andere te participeren in de samenleving’.

Regelingen van onderwijsinstellingen

Voor het volgen van onderwijs en op het gebied van toetsing zijn er meerdere aanpassingen mogelijk als je studeert met een ondersteuningsbehoefte. Hieronder wordt een aantal voorbeelden gegeven van mogelijke andere aanpassingen en hulpmiddelen. Dit kan per onderwijsinstelling verschillen. Het is ook mogelijk dat er naast deze voorzieningen nog meer mogelijk is.

Bekijk ook de andere voorzieningen, aanpassingen of regelingen die jou misschien kunnen helpen.

Waar kan ik terecht voor hulp op mijn onderwijsinstelling?

Tips

Wat kan de onderwijsinstelling voor mij betekenen?

Antwoord

Neem altijd contact op met jouw onderwijsinstelling als je wilt bespreken welke onderwijs- en toetshulpmiddelen bij jouw ondersteuningsbehoefte passen. Het is ook goed om de website van jouw onderwijsinstelling te bekijken.

Wat kan het UWV voor mij betekenen?

Antwoord

Het UWV werkt met vaste leveranciers voor het leveren en vergoeden van voorzieningen. Vaak kunnen zij bij de aankoop van voorzieningen korting krijgen. Check daarom altijd eerst de mogelijkheden bij het UWV.

Hoe kom ik in contact met andere studenten met een ondersteuningsvraag?